‘Check the light’ app maakt licht zichtbaar

Op 21 december – de kortste dag van het jaar – introduceerde Stichting Living Daylights een app. die, in deze donker dagen, niet in de digitale gereedschapskist van een architect of opdrachtgever mag ontbreken. Met de Check the light – luxmeter kan met een Iphone/Ipad de hoeveelheid licht binnen en buiten gemeten worden. De gemeten luxwaarde is een belangrijke indicator voor de hoeveelheid ‘gezond licht’.

 De Stichting Living Daylights promoot sinds acht jaar een goede toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving.  ‘Heel essentieel’, zegt Atto Harsta, directeur van de stichting, ‘want nog niet veel mensen hebben de essentie van daglicht goed op hun netvlies. Daglicht is altijd in ruime mate beschikbaar. Gelukkig maar, want zonder licht is er geen leven. Maar aan de andere kant zorgt de overvloed van daglicht  ervoor dat veel mensen de waarde van daglicht onderschatten.’

Lees hier verder

Groeiende markt voor biobased materialen

De ‘biobased economy’ krijgt steeds meer vorm in Nederland en biobased bouwmaterialen zijn sterk in opkomst. Dit zet ontwerpers en architecten aan tot nadenken over een toekomst waarin we volledige biobased gebouwen kunnen realiseren. Bovendien zal dit ongetwijfeld leiden tot een afweging van de manier waarop biobased materialen op zinvolle wijze met ‘reguliere’ bouwmaterialen kunnen worden gecombineerd.

Hoe kan duurzaam bouwen worden versneld?

Onderzoek van de TU Delft heeft uitgewezen dat de ontwikkeling van duurzaam bouwen vrij traag verloopt.  Een versnelling in duurzaam bouwen is meer dan gewenst. Er zijn verschillende belemmeringen aan te wijzen die deze versnelling tegen gaan, waaronder de focus op korte termijn, versnippering van de keten, circle of blame, maar ook een beperkte rol van overheden en belemmerende wet- en regelgeving. Naast belemmeringen zijn er natuurlijk ook diverse kansen. Aldus speelt in op deze kansen door integrale ontwerpprocessen te begeleiden en te innoveren.  Door mentaliteitsverandering en slimme product-markt-combinaties te formuleren, brengen we een versnelling teweeg.

Normen voor duurzaamheid van bouwwerken: LCA

De Europese markt krijgt een uniforme bepalingsmethode voor de milieuprestaties van bouwwerken. Daarnaast komt er uniformiteit in de weergave van de milieuprestaties. Afgelopen jaren heeft de Technische Commissie ‘Sustainability of construction works’, van het Europese normalisatie-instituut CEN, hard gewerkt aan de invulling van het mandaat M 350. Dit is de opdracht van de Europese commissie aan CEN voor normalisatie op dit terrein. Begin 2012 verschijnen twee normen op dit gebied

Lees hier verder 

Met scholenbouwwaaier op weg naar goede en gezonde school

Handreiking voor de bouw en verbouw van basisscholen

Het doel van de scholenbouwwaaier is de communicatie tussen de gebruikers en de ontwerper te structureren en daarmee de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren. Door keuzes op een simpele manier in beeld te brengen heeft de gebruiker een praktisch instrument in handen om ambities in een vroeg stadium bespreekbaar te maken en helder te formuleren. Via SLD/BGG heeft Aldus bijgedragen aan deze scholenbouwwaaier en daardoor de wezenlijke integratie van daglicht- en groenaspecten in het ontwerp van scholen.

Lees hier verder 

Groeiende interesse voor biomimicry in Nederland

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu hebben op 13 december 2011 een Green Deal ondertekend met Stichting biomimicryNL en partners. De deal beoogt biomimicry, het leren van de natuur, in Nederland meer gestructureerd in te zetten voor duurzame innovaties.

Lees hier verder

Stadsdeel Oost – Innovatieve gevels en ontdektuin voor ’t Steigertje

Stadsdeel Oost – Innovatieve gevels en ontdektuin voor ’t Steigertje.

Op vrijdag 11 november werd het vernieuwde basisgebouw van Montessorischool Steigereiland geopend. Het concept voor de opwaardering van deze tijdelijke lokalen is ontwikkeld door Aldus in opdracht van het programma Bouwen met Groen en Glas. De units  zijn verplaatst en voorzien van extra isolatie, groene gevels en PV op het dak, conform het integrale advies van Aldus.

College Haren zet duurzaamheid voorop

De duurzame school in Haren is niet duurder maar levert geld op.

Onder het motto “duurzame scholen – een goede prestatie” wil het college van de gemeente Haren vanaf nu alleen nog duurzame scholen bouwen. Duurzame scholen combineren een gezond binnenklimaat met een laag energiegebruik; de meeste gemeenten bouwen nog volgens het principe “sober en doelmatig”. Aldus heeft bijgedragen aan het in kaart bengen en het vaststellen van de haalbaarheid van de diverse duurzaamheidsmaatregelen met betrekking tot dit project.

Lees hier verder