Winnaars ‘In de kiem gescoord’ bekend

Voor de jury was het een zware opgave een winnaar selecteren van de Ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord’. De twee beste ideeën voor Thermisch Actieve Gebouwen zijn beloond met twee vouchers ter waarde van € 2.500 voor research of advies voor de verdere ontwikkeling van de ideeën. De winnaars – Watt slim! & Actief met beton en gevel – mochten naast het prijsbedrag ook de Award in ontvangst nemen.

Het was spannend afgelopen vrijdag 27 januari in Ahoy Rotterdam waar de ‘In de kiem gescoord’ prijsuitreiking plaats vond tijdens de GreenBuild Expo. Inzender ‘Watt slim!’ werd gewaardeerd om het voorgestelde plafondsysteem en de accurate analyse van uitdaging betreft thermisch actieve gebouwen. De door ‘Actief met beton en gevel’ voorgestelde simulatie en analysesoftware om al de verschillende ontwerpparameters te koppelen kan leiden tot het verkrijgen van een gecombineerd inzicht in de invloed van deze aspecten op het akoestisch, visueel en thermisch comfort, aldus het juryrapport.
De ideeën vulden elkaar bijna naadloos aan.

Voor meer informatie klik hier of download de bundel van de ideeënprijsvraag hier

‘Het roer moet om!’

Wij bevinden ons op een belangrijk historisch punt waarbij de overgang plaatsvindt van de tweede industriële revolutie naar een samenleving en industrie gebaseerd op industrial ecology. Dit zal alle onderdelen van de bouw veranderen; van materiaaltoepassingen, bouwmethodes, installatie- concepten tot architectuur. Deze ecolution betekent onder andere het sluiten van kringlopen, het minimaliseren van grondstof- en energieverlies, het realiseren van meer diensten per materiaaleenheid en het produceren met een minimum aan fossiele brandstoffen.

In dit artikel geeft Atto Harsta zijn uitgesproken visie op de uitdagingen van ‘de derde industriële revolutie’ en de rol die innovaties daarin spelen. De bottom line: nature is the best inspiration for a better world.

Lees hier het artikel

Nominaties ideeënprijsvraag bekend

De oproep voor de ideeënprijsvraag In de kiem gescoord – Thermisch Actieve Gebouwen leverde ondanks de complexe vraagstelling van de opgave zestien inzendingen op. Vanzelfsprekend gaat het bij een ideeënprijsvraag niet om compleet uitgewerkte en geteste voorstellen, maar om innovatieve ideeën die in de kern voldoende overtuigend zijn voor een vruchtbaar vervolg.

De jury, onder leiding van Atto Harsta (Aldus bouwinnovatie), beoordeelde op 12 januari alle inzendingen op relevantie met betrekking tot het thema (thermisch actieve gebouwen)  op elk afzonderlijk onderdeel: thermisch, actief en gebouw. Ook de relatie tot het materiaal beton speelde een rol.

De jury was zeer te spreken over de twee inzendingen die uiteindelijk genomineerd werden voor de prijs. Twee andere inzendingen, hoewel zeer gewaardeerd, voldeden niet geheel aan de randvoorwaarden van de prijsvraag en kregen een eervolle vermelding.

Lees hier wie er genomineerd is

Reclamecampagne introduceert nieuwe Alduurzaam blog

Via de reclamecampagne “Natuurlijke bouwstoffen, een boost voor uw duurzame bouwplannen”, introduceren wij onze nieuwste website en blog.

Aldus bouwinnovatie is van oudsher een ingenieursbureau voor productontwikkeling en innovatie dat gespecialiseerd is in duurzaamheid. Onze huidige website www.aldus.nl legt een sterke nadruk op productontwikkeling en is vooral gericht aan toeleveranciers.  Doelstelling daarbij is het realiseren van innovatieve (bouw)producten.

Omdat wij ons daarnaast ook richten op het bouwproces, met als doel de realisatie van duurzame gebouwen, werd het tijd om onze activiteiten hiervoor duidelijker te profileren. Op de nieuwe website www.alduurzaam.nl worden onze duurzaamheidsdiensten, kennisdomeinen en projecten tbv (ver)bouwopgaves gepresenteerd. Op het blog publiceren wij relevant duurzaamheidsnieuws (volgens ons), spreken we onze duurzame mening uit en dagen we u uit voor inhoudelijke discussies. De website heeft als doel u te informeren en te inspireren.

De website is dynamisch en interactief. Wij zullen hem regelmatig aanvullen en updaten, en kijken alvast uit naar uw actieve bijdrage!

Veel plezier! Het Aldus team

Wie maakt zich hard voor zachte waarden?

In naam van duurzaamheid worden gebouwen gerealiseerd waarin mensen niet meer dan meewerkende, soms zelfs lijdende voorwerpen zijn. Het woord ‘gebruiker’ vooronderstelt daarentegen een actieve rol. Met de ontwikkeling van de Active House-visie krijgt de architect een middel in handen om mensgericht én duurzaam te bouwen.

Momenteel wordt er een consortium Active House NL gevormd binnen het kader van het TKI ‘Energie Besparing Gebouwde Omgeving (TKI=Topconsortium Kennis en Innovatie) om concrete Active House projecten in Nederland te realiseren.

Lees hier het gehele artikel

In de kiem gescoord

Een prijsvraag voor thermisch actieve gebouwen

Ruim vijftig mensen hebben zich  ingeschreven voor de ideeënprijsvraag gericht op nieuwe ontwikkelingen -concepten om het profijt van thermische massa in gebouwen te verbeteren. In een videoboodschap spreekt juryvoorzitter Atto Harsta (Aldus bouwinnovatie) alle participanten aan. De inschrijving voor ideeën is nu gesloten. Op 27 januari zal de prijsuitreiking plaatsvinden op GEVEL 2012 te Rotterdam Ahoy. Laat u inspireren: de hele industrie kan profiteren van de manieren waarop beton beter thermisch benut kan worden!

‘Een passief gebouw is in de basis niet goed’

Artikel juni 2010 V V+ nog steeds actueel!

‘De mens is fysiek niet aangepast op een langdurig verblijf in een gebouw zonder voldoende frisse lucht en daglicht. Desondanks sluiten we ons er steeds vaker en langer in op. Daar hebben we veel te weinig aandacht voor’, zegt Atto Harsta. Als oprichter van Aldus bouwinnovatie en de Stichting Living Daylights pleit hij vurig voor meer ‘open’ gebouwen die veel daglicht en frisse lucht toelaten.

Lees hier het gehele artikel