‘Brandoverstijgend’ innoveren

De zesde editie van het Nationaal Brandveiligheidscongres 2012 vindt dit jaar op donderdag 12 april plaats in Ahoy Rotterdam. Het congres staat in het teken van de eigen verantwoordelijkheid en de daarbij behorende cultuurverandering met het oog op brandveiligheid. Het centrale thema luidt: ‘Van voorschrift naar mindset. Wanneer volgt u níet klakkeloos de voorschriften?

De setting is ook nieuw: de discussie zal voornamelijk interactief zijn en zal worden gevoerd volgens de Open Space-methode om grote groepen mensen met elkaar in discussie te brengen om bepaalde kwesties of vraagstukken te onderzoeken. Deze vraagstukken zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan vijf thema’s, waaronder ‘Duurzaamheid versus brandveiligheid’.

Interessante vragen zijn: Hoe kun je met vuur samenwerken? En hoe putten we inspiratie uit de natuur voor brandoverstijgende oplossingen?
Een bekend voorbeeld is het mechanisme van de kurkeik, isolerend inpakken van hetgeen je wilt beschermen tegen een voortrazende vuurzee. Of denk aan een cactus die voorzien is van een waterdragende laag aan het oppervlak, en op deze wijze een hoge vuur tolerantie bezit.
De natuur ziet brand in veel gevallen niet als vijand. Het vuur zorgt voor een nieuwe en voedzame bodem met allerlei mogelijkheden voor nieuw leven.
Bestaande (en in onbruik geraakte flora of onderdelen) wordt door het vuur effectief omgezet in humus en nieuwe ruimte waar de overlevers samen met de nieuwkomers bouwen aan een nieuw veelal kleurrijk evenwicht. Brand vervult een onmisbare schakel in de gesloten biologische kringloop. Er is sprake van een zeer effectieve samenwerking.
Dit scenario biedt voor de bouw geweldige kansen. Denk eens aan de 8 miljoen leegstaande kantoormeters en miljoenen onbruikgeraakte bedrijfspanden.
Deze zouden door een goede brand in één keer kunnen plaatsmaken voor nieuw duurzaam en gezond vastgoed.
Het probleem van het niet willen afwaarderen is hiermee in één keer opgelost.
Misschien is dit een iets te letterlijke vertaling van een fantastisch natuurlijk systeem, maar we moeten nadenken over andere scenario’s voor het fenomeen samenwerken met vuur. Dat is werkelijk brandoverstijgend innoveren.

Geïnteresseerd in het Nationaal Brandveiligheidscongres?
Inschrijven kan via www.sbr.nl
Meepraten kan voorafgaand en tijdens het congres, via Twitter: #nbcsbr2012

Top 10 toppers in innovatie

Het magazine stedebouw & architectuur van januari 2012 bevat een selectie van recente productinnovaties die volgens Atto Harsta, directeur Aldus Bouwinnovatie, de opsteller van deze top tien, recht hebben op een vaste plaats in het bouwproductenpallet.

De innovaties staan in de top tien omdat ze uitblinken in de wijze van materiaalgebruik of omdat ze een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen in gebouwen. Het realiseren van een duurzame gebouwde omgeving met gebouwen waar mensen zich comfortabel en gezond in voelen is wat Atto betreft dan ook dé opgave voor de bouw de komende decennia. Nagenoeg alle producten hebben dan ook één of meerdere elementen in zich die aansluiten bij intelligent materiaalgebruik, gezondheid en duurzaamheid. Biobased grondstoffen, reductie van energieverspilling en/of materialen, groene gevels en slimme installaties zijn hier goede voorbeelden van.

Op nummer 1 staat de grootste composiet gevel ter wereld!, toegepast bij het nieuwe stedelijk museum van Amsterdam. Wij zijn benieuwd welke producten volgens u in de top 10 behoren?

Lees hier het gehele artikel en bekijk onze top 10!

‘Het roer moet om!’

Wij bevinden ons op een belangrijk historisch punt waarbij de overgang plaatsvindt van de tweede industriële revolutie naar een samenleving en industrie gebaseerd op industrial ecology. Dit zal alle onderdelen van de bouw veranderen; van materiaaltoepassingen, bouwmethodes, installatie- concepten tot architectuur. Deze ecolution betekent onder andere het sluiten van kringlopen, het minimaliseren van grondstof- en energieverlies, het realiseren van meer diensten per materiaaleenheid en het produceren met een minimum aan fossiele brandstoffen.

In dit artikel geeft Atto Harsta zijn uitgesproken visie op de uitdagingen van ‘de derde industriële revolutie’ en de rol die innovaties daarin spelen. De bottom line: nature is the best inspiration for a better world.

Lees hier het artikel

Reclamecampagne introduceert nieuwe Alduurzaam blog

Via de reclamecampagne “Natuurlijke bouwstoffen, een boost voor uw duurzame bouwplannen”, introduceren wij onze nieuwste website en blog.

Aldus bouwinnovatie is van oudsher een ingenieursbureau voor productontwikkeling en innovatie dat gespecialiseerd is in duurzaamheid. Onze huidige website www.aldus.nl legt een sterke nadruk op productontwikkeling en is vooral gericht aan toeleveranciers.  Doelstelling daarbij is het realiseren van innovatieve (bouw)producten.

Omdat wij ons daarnaast ook richten op het bouwproces, met als doel de realisatie van duurzame gebouwen, werd het tijd om onze activiteiten hiervoor duidelijker te profileren. Op de nieuwe website www.alduurzaam.nl worden onze duurzaamheidsdiensten, kennisdomeinen en projecten tbv (ver)bouwopgaves gepresenteerd. Op het blog publiceren wij relevant duurzaamheidsnieuws (volgens ons), spreken we onze duurzame mening uit en dagen we u uit voor inhoudelijke discussies. De website heeft als doel u te informeren en te inspireren.

De website is dynamisch en interactief. Wij zullen hem regelmatig aanvullen en updaten, en kijken alvast uit naar uw actieve bijdrage!

Veel plezier! Het Aldus team