BREEAM VERY GOOD score voor Noorderpoort competitie

In samenwerking met Team 4 architecten uit Groningen heeft Aldus een competitie ontwerp begeleid voor het Nieuwe Noorderpoort college te Stadskanaal.

Het ontwerp krijgt een score van 86credits volgens de BREEAM-NL methodiek, wat zich vertaald in een “VERY GOOD” label. Hiermee wordt de gestelde ambitie ruimschoots behaald.
Daarnaast heeft Aldus binnen het ontwerp ingezet op een aantal innovatiecredits.
Bijzondere aspecten elementen uit het ontwerp zijn: een hoge daglichtfactor (2) in 80% van het gebouw, toepassing van natuurlijke ventilatie mbv een zonneschoorsteen, wintertuinen, veel gebruik van groen voor een vitaliserend binnenklimaat, glasoverkapt atrium met innovatief energieleverend mechanisme (Focus on PV), WKO in combinatie met betonkernactivering, waterbuffering voor irrigatie, etc.
Als duurzaamheidsadviseur en BREEAM specialist heeft Aldus de ambitie vertaald naar concrete en realistische ontwerpmaatregelen. Deze zijn vervolgens getoetst aan de BREEAM criteria.

Zon even duur als fossiel

Het tijdperk van permanente overvloedige energie komt er eindelijk aan: het break-even point  is in veel landen bereikt

De afgelopen 24 maanden is de prijs van zonnepanelen met zeventig procent gezakt. Op dit moment kost een watt vermogen van een zonnepaneel minder dan een dollar (0,70 euro). Dat was drie jaar geleden drie keer zoveel. Geen wonder dat er veel fabrikanten nu failliet gaan. Zeer goed nieuws: het break-even point, waarop zon goedkoper wordt dan fossiel, zonder subsidie, is nu in veel landen al bereikt. Zijn onze energieproblemen over twee jaar voorbij?

Onderzoek in plaats van oorlogen brengt energieonafhankelijkheid
Waar politici meer dan een biljoen euro hebben verkwist aan oorlogvoeren en het vergiftigen van de lokale bevolking met verarmd uranium, zijn technici en onderzoekers stug doorgegaan met het ontwikkelen van betere en goedkopere zonnepanelen. Drijvende kracht hierachter waren Duitsland en China. Duitsland heeft geen inheemse energiebronnen behalve de zeer vervuilende bruinkool, dus koos mede daarom voor duurzame energie. Dankzij het ruimhartige Duitse stimuleringsbeleid heeft de zonne-energieindustrie een enorme prikkel gekregen.