Projecten

Biobased Belemmeringen Almere

Duurzame Uitbreiding Schiphol

Duurzaam DNA RoosRos Architecten

Biobased Bouwakkers Almere

Beter Klimaat Toets Scholen Amsterdam

Onderzoek Binnenklimaat Troubadour

Slim en Snel Reimarkt Bergen op Zoom

GPR toets scholen Architektenburo Roos en Ros

Innovatief groen Soet op Suyt Helmond

Schoonlichttoets Zeeburgereiland Amsterdam

Evaluatie Agrodome Wageningen

Daglichtberekening luifel De Admirant Eindhoven

Derde Fase Ouderenwoningen Zutphen

Schoolgebouw     de Kaap Amsterdam

Buiksloterham woon/werk CPO Amsterdam

Brede school Houthaven Amsterdam

Eetbare binnentuin Tolsteeg

Tijdelijk schoolgebouw Steigereiland

Bassischool Octopus Haren

Parnassia Healing Environment

Prijsvraag ROC College

Renovatie Hoofdkantoor Jurriens

Prijsvraag Station Sloterdijk Amsterdam

Hoofdkantoor Solarlux BV Nijverdal

Helend licht Meander MC

Rechtbank Zwolle

Ministerie LNV/EZ

FocusonPV

LCA voor een duurzame abri

Oskomera renovatiegevel