Schoolgebouw De Kaap

Vraag
Openbare basisschool de Kaap in de Transvaalbuurt in Amsterdam is toe aan vernieuwing. Het oude gebouw, stijl “Amsterdamse school”, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en behoeft op onderdelen nodig onderhoud. Stadsdeel Oost en schoolbestuur Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) bespreken de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw en grootschalige renovatie. STAIJ heeft de uitdrukkelijke wens om een zo gezond mogelijke school te realiseren, en heeft aan Aldus gevraagd welke concrete uitgangspunten hiervoor gehanteerd moeten worden, voor de twee scenario’s. Vooral de kosten en baten van de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen dienen inzichtelijk gemaakt te worden.

Aanpak
Na een bezoek aan de school en een ambitieworkshop met het schoolbestuur hebben we een prioritering gemaakt aan de hand van belangrijke duurzaamheidsthema’s. Conform de beschikbare budgetten hebben we de duurzaamheidsstandaard bepaald voor de nieuwbouw- en renovatievariant. Vervolgens zijn er aanvullend op de standaard verschillende ambitiescenario’s (integrale concepten)  opgesteld waarvoor de (meer)kosten en baten nauwkeurig zijn bepaald. In overleg met bestuur en gemeente wordt tenslotte gekozen voor een specifiek duurzaamheidsscenario. GPR gebouw wordt gebruikt als illustratie- en communicatiemiddel.

Resultaat
Het traject heeft een overzichtelijk keuzemenu opgeleverd van een aantal verschillende duurzame scenario’s, met argumentatie. Ieder scenario combineert een set maatregelen die optimaal samenwerken, waardoor extra investeringen zo efficiënt en effectief mogelijk uitwerken.
Duurzaam uitgangspunt van gemeente en schoolbestuur is de renovatievariant. De overmaat en de interne hoogtes van ruimtes in het gebouw bieden unieke praktische en gezondheidsbevorderende kwaliteiten, die in nieuwbouwprojecten als zodanig moeilijk nog te realiseren zijn. Momenteel wordt de staat van het huidige pand onderzocht, om de haalbaarheid te toetsen.
In de volgende fase zal het gekozen scenario uitgewerkt worden tot een Programma van Eisen, welke als uitgangspunt en toets dient bij het ontwerp en de realisatie van de nieuwe school. Nauwgezette controle en sturing is vervolgens nodig om de ambitie te vertalen in werkende principes.