Aldus bouwinnovatie

“You never change things by fighting the existing reality. To change
something, build a new model that makes the existing model obsolete.” Buckminster Fuller

Aldus bouwinnovatie: “bouwen aan een circulaire economie”
Wij leveren (sinds1997) transitiegerichte oplossingen voor bouwpartijen die de stap naar een duurzame sector en samenleving willen maken. Dat doen we op niveau van gebied, gebouw en gebruiker.

Waarom?

  • We verbruiken momenteel ongeveer 3,5 aardbollen en de bouw is verantwoordelijk voor ca.40% hiervan!
  • De bouw is zeer traditioneel en gefragmenteerd waardoor vernieuwing (te) traag tot stand komt.
  • Onze gebouwde omgeving heeft een enorme invloed op ons welzijn en onze gezondheid.

Hoe?
Door alle partijen in de bouwketen hun aandeel in het probleem én oplossing(en) voor te spiegelen en vervolgens te begeleiden in hun transitie!

Wat?
We analyseren alle facetten van een organisatorisch of bouwkundig vraagstuk.
We leveren creatieve ideeën waarvan People Planet en Profit profiteren. Samenwerking gericht op meervoudige verdienmodellen staat centraal.
We begeleiden de implementatie van onze plannen en meten de prestaties.

Voor wie precies?
Voor alle partijen in de bouw die de transitie naar een duurzame sector willen maken. Er valt een onderverdeling te maken op niveau van gebied, gebouw, gebruiker:

Gebied
Duurzame gebiedsontwikkeling komt tot stand door regie te voeren. Als overheid of ontwikkelaar kan je vanuit visie verbindingen leggen tussen partijen die elkaar meerwaarde te bieden hebben. Aldus faciliteert visievorming, regie en het leggen van verbanden vanuit circulaire analyses en kansen.

Gebouw
Duurzame en gezonde gebouwen bestaan uit een goede integrale combinatie van situationele duurzame maatregelen en circulaire producten. Opdrachtgevers met ambities zijn gebaat bij onafhankelijke duurzaamheidsbegeleiding van ontwerp- of bouwteams. Aldus verzorgd de coördinatie van integrale duurzaamheidkeuzes en monitoring. Fabrikanten en toeleveranciers zullen hun producten en diensten moeten doorontwikkelen op basis van circulaire principes. Aldus voert innovatietrajecten uit die nieuwe business genereren.

Gebruiker
Bij de ontwikkeling van producten gebouwen en gebieden dienen gebruikers altijd centraal te staan. Gebruikers zijn gebaat bij florerende ecosystemen en gezonde omgevingen. Daarnaast hebben ze een grote invloed op duurzame prestaties van producten, gebouwen en gebieden. Vanuit gebruikersevaluaties vertegenwoordigt Aldus de stem van gebruikers in alle trajecten en mbv monitoringinstrumenten werken we aan duurzaam bewustzijn.

Onze visie: Re-Generatie!
Onze duurzame toekomst zal gevormd worden door een samenleving waarin het leven in harmonie met moeder aarde en elkaar centraal staat! Hiervoor moeten Economie en Ecologie nauw samenwerken, gericht op het regenereren van de aarde en haar bewoners.

De duurzame samenleving (de Re-Generatie) zal op drie onlosmakelijke peilers berusten:
1. circulaire economie: gesloten materiaalkringlopen
2. zelfvoorziening: lokale energie-, materiaal- en voedselvoorziening
3. welzijn: hoge mate van psychische en fysieke gezondheid

Deze ideologie lijkt ver weg, een stap terug in de tijd en moeilijk haalbaar. Door uitputting van de aarde (eindige grondstoffen) en klimaatverandering is zij echter onvermijdelijk. Veel moderne technologie is nodig om van waarden uit het pré-industriele tijdperk te kunnen profiteren terwijl we een veel hoger niveau van welzijn kunnen realiseren. De meeste technieken om deze transitie te maken bestaan reeds!

Wat betekent deze visie voor de implementatie van duurzaamheid op dit moment? Het betekent dat je projectmatig stappen onderneemt om vooruitgang te boeken op onderdeel 1,2 en/of 3 van Re-Generatie. Duurzaamheid impliceert dus dat je keuzes moet maken. Het is een illusie om te denken dat één project op alle aspecten en voor iedereen resulteert in een maximaal positief effect, al is het maar vanwege voorkomende inherente tegenstrijdigheden. Wij zien het als onze taak om objectief onderzoek te doen naar een zo groot mogelijk aantal effecten, zodat op basis van dit inzicht een beredeneerde keuze gemaakt kan worden. Wij stimuleren bij alle betrokkenen het nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van (ontwerp)ingrepen op gebruikers, omgeving en toekomstige generaties.

Ons specialismen:

  • biobased kringlopen
  • circulaire gebiedsontwikkeling
  • gezond bouwen
  • innovatieprocessen