CPO Buiksloterham

Vraag
Voor de competitie van CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) Buiksloterham kavel 21a (Amsterdam Noord) hebben architectenbureaus BO6 en BNB Aldus gevraagd hen te assisteren bij de (hoge) eisen die de gemeente aan het ontwerp stelt. Een onderscheidende visie was gewenst met concrete ideeën die zowel haalbaar zouden zijn, als ook de winkans en projectinteresse konden verhogen.

Aanpak
Gedurende een dagdeel hebben we een workshop georganiseerd voor de architecten, waarin we hun duurzame voorkeuren hebben achterhaald in relatie tot de functie, locatie en de eisen van de gemeente. Ter inspiratie op een grote verscheidenheid aan duurzame thema’s hebben we tientallen projectvoorbeelden getoond en suggesties gedaan, waarin voorkeuren en prioritering aangegeven diende te worden.
Aan de hand van de workshopresultaten hebben we een duurzaamheidsvisie opgesteld voor het project, welke als kapstok voor het ontwerp, de indiening en marketing zou dienen. Daarnaast ie er een basale financiële controle uitgevoerd om de haalbaarheid van de ambitie en eisen te controleren.

Resultaat
Het consortium BNB/ BO6/ Sprangers/ ReversoZ/ Aldus is eind juni verkozen tot winnaar voor kavel 21a, waardoor zij de kans krijgen de CPO opgave te ontwikkelen en realiseren conform plan!
Het overkoepelende thema “Buitenste binnen wonen en werken” is gezamenlijk bepaald voor dit project, genaamd “Black Jack”. Als prioriteiten in de duurzaamheidambitie is gekozen voor gezondheid, functionaliteit en flexibiliteit. Alle consequenties die hieruit voortkomen moeten vervolgens zo energiezuinig mogelijk gerealiseerd worden. Dit betekent concreet dat “energieverspilling” alleen maar gedoogd wordt voor zaken die de gezondheid of functionaliteit bevorderen. Gebruikers van het pand krijgen veel keuzevrijheid in gebruik en indeling, maar zullen daartegenover contractueel gehouden worden aan de strikte voorwaarden van het integrale duurzaamheidsplan. Hierdoor kan een klimaatneutrale prestatie (conform definitie van gemeente Amsterdam) gegarandeerd worden.

Terwijl het ontwerp verder uitgewerkt zal worden, zullen potentiële kopers gezocht worden. ZIj kunnen als mede opdrachtgever kiezen of ze het casco gebruiken als woning of werkplek (of combi) en kunnen zelf de afmetingen (binnen + buiten), indeling en afwerking bepalen. CPO Black Jack zal een publiek aantrekken die zich aan de volgende gebouwkwaliteiten verbinden:

  • Scheiding tussen buiten en binnen verkleinen
  • Licht- en luchtkwaliteit van buiten naar binnen halen
  • Natuurlijk klimatiseren en ventileren
  • Optimaal uitzicht naar buiten
  • Ervaren van wisselingen in weer en seizoenen
  • Relatie met het water versterken
  • Toevoegen van groen karakter aan de omgeving
  • Binnenhalen van klanten door aantrekkingskracht gebouw
  • Hoge mate van interne flexibiliteit aan veranderende tijden
  • Eerlijk, robuust en tijdloos

Blogartikel
CPO geeft ruimte aan duurzame ambities! Wat zijn uw idealen?