Het 100 procent biobased gebouw

Kun je van innovatie spreken, wanneer je teruggrijpt op grondstoffen en materialen die al millennia in gebruik zijn? De vele ontwikkelingen op het gebied van biobased bouwproducten tonen aan dat dit toch echt het geval is; er liggen de komende tijd grote kansen in het sluiten van de materialenkringloop. Biobased materialen zijn materialen die afkomstig zijn van nagroeibare grondstoffen. Grondstoffen dus, die opnieuw aangroeien tijdens de functionele levensduur van het materiaal.

Met een combinatie van biobased bouwmaterialen uit de genoemde categorieën in dit artikel komt het 100 procent biobased gebouw steeds dichter bij.

Lees hier ons gehele artikel.
Voor commercieel beschikbare biobased bouwmaterialen zie: Catalogus Biobased bouwmaterialen 2012 van de Wageningen Universiteit.

Hoe kan duurzaam bouwen worden versneld?

Onderzoek van de TU Delft heeft uitgewezen dat de ontwikkeling van duurzaam bouwen vrij traag verloopt.  Een versnelling in duurzaam bouwen is meer dan gewenst. Er zijn verschillende belemmeringen aan te wijzen die deze versnelling tegen gaan, waaronder de focus op korte termijn, versnippering van de keten, circle of blame, maar ook een beperkte rol van overheden en belemmerende wet- en regelgeving. Naast belemmeringen zijn er natuurlijk ook diverse kansen. Aldus speelt in op deze kansen door integrale ontwerpprocessen te begeleiden en te innoveren.  Door mentaliteitsverandering en slimme product-markt-combinaties te formuleren, brengen we een versnelling teweeg.