Biobased architectuur op de Floriade tijdens “Groen 2012”

In Heerlen wordt de wijk van morgen gebouwd, een demonstratieproject waarin studenten en bedrijven samenwerken aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energievoorziening. Binnenkort start de bouw van de vierde woning, die volledig biobased zal zijn. Rond de woning wordt bovendien een tuin aangelegd waar de gewassen worden aangeplant die de grondstoffen leveren voor de biobased bouwmaterialen.

Symposium Groen 2012
Op woensdag 9 mei licht Ronald Roovers dit uitdagende project toe op de Floriade tijdens het programmadeel Biobased Bouwen. Vervolgens zal Atto Harsta van Aldus bouwinnovatie u door de wereld van het biobased bouwen leiden. Lees hier het artikel van Aldus over biobased architectuur. Hij zal bovendien de brug slaan tussen de agrowereld en de bouw.

Voor wie interessant?
Ondernemers uit de agrosector die kansen zien voor toepassing van hun gewassen en reststromen in bouwmaterialen en partijen uit de bouwwereld.

Wat levert het mij op?
Inspiratie en inzicht in de brug tussen de bouw en de agrosector.

Sprekers
Ronald Roovers van Hogeschool Zuyd
Atto Harsta van Aldus bouwinnovatie.

Voor meer informatie over Groen2012 in de Floriade klik hier

Herstructurering Food Center Amsterdam naar een industrieel ecosysteem?

Het Food Center Amsterdam (FCA), een groothandelsmarkt in levensmiddelen van en voor de regio Amsterdam, zal worden geherstructureerd. Via een aanbesteding waar 3 consortia aan deelnemen, zal uiteindelijk één consortium geselecteerd worden voor realisatie van het plan.

Aldus heeft op een businesscourse over de FCA ter inspiratie een lezing gegeven over:
UItwisseling van resstromen, multifunctioneel ruimtegebruik en transparantie in verwerking en productie van voedsel.

Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van Biopark Terneuzen, waar acht verschillende bedrijven zijn verbonden met ‘Smart links’, en zo uitwisseling van laagwaardige biomassa stromen, energie , CO2 en water laten plaatsvinden? Samenwerken in een eco-industrieel park levert veel voordelen op. Of het dakpark Rotterdam waar in een multifunctioneel gebouw, verschillende functies zoals wonen, winkelen, werken onderwijs, cultuur en recreatie duurzaam verbonden worden in een groene omgeving.

Daarnaast laten businessmodellen als Landmarkt, de hofwebwinkel en de rondeelboerderij zien hoe de consument op plezierige wijze dichter bij de bron van zijn voedsel wordt gebracht. De productie en verwerking van voedsel kan prima gecombineerd kan worden met andere functies.

De herstructurering is hard nodig: sommige gebouwen zijn in slechte staat van onderhoud, de lay-out is verre van efficiënt en het FCA levert een flinke belasting van vrachtverkeer op. De herstructureringsopgave biedt mogelijkheden tot een hoge mate van verduurzaming.

Creative City Lab (CCL) heeft de 5-daagse businesscourse georganiseerd dat met 10 topstudenten het doel heeft om kansrijke concepten te genereren voor het FCA. Via dit traject is Aldus betrokken als inspirator en specialist in duurzame gebouwen, meervoudig ruimtegebruik en het sluiten van lokale kringlopen (Industrial Ecology principes).

Zie hier onze presentatie,
en voor nog meer informatie klik hier