Herstructurering Food Center Amsterdam naar een industrieel ecosysteem?

Het Food Center Amsterdam (FCA), een groothandelsmarkt in levensmiddelen van en voor de regio Amsterdam, zal worden geherstructureerd. Via een aanbesteding waar 3 consortia aan deelnemen, zal uiteindelijk één consortium geselecteerd worden voor realisatie van het plan.

Aldus heeft op een businesscourse over de FCA ter inspiratie een lezing gegeven over:
UItwisseling van resstromen, multifunctioneel ruimtegebruik en transparantie in verwerking en productie van voedsel.

Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van Biopark Terneuzen, waar acht verschillende bedrijven zijn verbonden met ‘Smart links’, en zo uitwisseling van laagwaardige biomassa stromen, energie , CO2 en water laten plaatsvinden? Samenwerken in een eco-industrieel park levert veel voordelen op. Of het dakpark Rotterdam waar in een multifunctioneel gebouw, verschillende functies zoals wonen, winkelen, werken onderwijs, cultuur en recreatie duurzaam verbonden worden in een groene omgeving.

Daarnaast laten businessmodellen als Landmarkt, de hofwebwinkel en de rondeelboerderij zien hoe de consument op plezierige wijze dichter bij de bron van zijn voedsel wordt gebracht. De productie en verwerking van voedsel kan prima gecombineerd kan worden met andere functies.

De herstructurering is hard nodig: sommige gebouwen zijn in slechte staat van onderhoud, de lay-out is verre van efficiënt en het FCA levert een flinke belasting van vrachtverkeer op. De herstructureringsopgave biedt mogelijkheden tot een hoge mate van verduurzaming.

Creative City Lab (CCL) heeft de 5-daagse businesscourse georganiseerd dat met 10 topstudenten het doel heeft om kansrijke concepten te genereren voor het FCA. Via dit traject is Aldus betrokken als inspirator en specialist in duurzame gebouwen, meervoudig ruimtegebruik en het sluiten van lokale kringlopen (Industrial Ecology principes).

Zie hier onze presentatie,
en voor nog meer informatie klik hier

‘Het roer moet om!’

Wij bevinden ons op een belangrijk historisch punt waarbij de overgang plaatsvindt van de tweede industriële revolutie naar een samenleving en industrie gebaseerd op industrial ecology. Dit zal alle onderdelen van de bouw veranderen; van materiaaltoepassingen, bouwmethodes, installatie- concepten tot architectuur. Deze ecolution betekent onder andere het sluiten van kringlopen, het minimaliseren van grondstof- en energieverlies, het realiseren van meer diensten per materiaaleenheid en het produceren met een minimum aan fossiele brandstoffen.

In dit artikel geeft Atto Harsta zijn uitgesproken visie op de uitdagingen van ‘de derde industriële revolutie’ en de rol die innovaties daarin spelen. De bottom line: nature is the best inspiration for a better world.

Lees hier het artikel