Workshop stadslandbouw en de kas van de toekomst

020 dag van stadslandbouwTijdens “de 020-dag van de stadslandbouw” op 4 april zal Aldus bouwinnovatie met Priva een workshop organiseren over de manier waarop innovatieve kleinschalige kassen kunnen bijdragen aan de businesscase voor stadslandbouw. Doelstelling daarbij is om een zo multifunctioneel mogelijke rol voor de kas op een specifieke plek te creëren. Goede ideeën en praktische voorbeelden zullen aangedragen worden ter inspiratie.

Wereldwijd zijn er steeds meer stadslandbouwinitiatieven. In Nederland komt stadslandbouw nog maar moeizaam van de grond en gaat het nog vaak om kleinschalige projecten die door vrijwilligers worden georganiseerd. Dit terwijl de maatschappelijke toegevoegde waarde van stadslandbouw steeds belangrijker wordt. Hierbij denken wij onder andere aan het stimuleren van het bewustzijn en gedragsverandering als het gaat om gezond en duurzaam voedsel, maar ook duurzame ontwikkeling van de braakliggende terreinen in en rondom de stad. Om stadslandbouw op grotere schaal en langdurig levensvatbaar te maken is het belangrijk dat wij antwoord krijgen op de vraag of voor stadslandbouw een haalbare en sluitende business case bestaat en waar de kansen liggen.

Creative City Lab organiseert op 4 april de 020-dag van de stadslandbouw waarin verschillende stadslandbouw best practises hun business case presenteren. Het doel van deze sessies is om de feiten boven tafel te krijgen en samen met u te bepalen waar de kritische succesfactoren en de kansen liggen als het gaat om stadslandbouw.

The proof of the pudding; werk mee aan de real live casus om op 4 hectare grond in Amsterdam-Noord onze eigen stadsboerderij op te zetten! 

Tijdens het innovatielab 020-stadslandbouw werken 16 topstudenten – in maart en april 2013 – aan het ontwikkelen van de business case voor een nieuw stadslandbouwinitiatief; de 020-stadsboerderij in Amsterdam-Noord. Het is de bedoeling dat het een voorbeeldproject wordt voor de stad. Stadsdeel Amsterdam-Noord en Ymere hebben hiervoor twee uitdagende locaties ter beschikking gesteld. Op de 020-dag van de stadslandbouw delen we de tussentijdse resultaten van het lab met u. Daarnaast is het een goed moment om bewoners, ondernemers en professionals directer te betrekken bij de ontwikkeling van de stadsboerderij.

Klik voor het programma: dagstadslandbouw_flyer

Locatie: Undercurrent TT Vasumweg 93 1033 SG Amsterdam-Noord
Tijden: 09:00-18:00h

Wilt u zich inschrijven? Klik dan hier!

Duurzame kweek in voormalig CBS gebouw Heerlen

Als initiator van Knooppunt Bouwen met Groen stimuleert Aldus bouwinnovatie al jarenlang de toepassing van groenvoorzieningen in, op en aan gebouwen om tot een meer gezonde en duurzame gebouwde omgeving te komen. Ook vanuit de biobased economy is groen een oplossing voor duurzame energie-, voedsel- en materiaalproductie. Er ontstaan tegenwoordig veel initiatieven om de relatie tussen groen en gebouwen  te versterken. Dat is een positieve ontwikkeling, maar hoe kan de realisatie van goede ideeën worden geconcretiseerd? Een potentieel kansrijk initiatief volgens ons is FarmCity in Heerlen!

Door de toenemende druk op landbouwgebieden, de nadelige gevolgen van overbemesting en de grote hoeveelheid m2 leegstaande kantoren, komt Nederlands eerste ‘vertical farm’ steeds dichterbij, dat grootschalige groenvoorzieningen in gebouwen impliceert.

FarmCity Heerlen is een ontwikkeling waarin een aantal ambities van innoverend Nederland gezamenlijk worden waargemaakt. Het gaat hierbij om het omvormen van het voormalige kantoor van het CBS in Heerlen tot een productielocatie voor verse agrarische producten, zoals groenten, fruit en vis.

Door in deze locatie gebruik te maken van combinaties van bestaande top-technieken die er in Nederland zijn of nu ontwikkeld worden, zal FarmCity Heerlen functioneren als etalage voor hetgeen Agro Nederland BV in zijn mars heeft.
Met name het verbruik van water en energie zal tot een absoluut minimum zijn beperkt, maar ook het gebruik van chemische gewasbescherming zal achterwege kunnen blijven.
Ook de aansluiting met de vraag naar producten in het stedelijk gebied wordt optimaal verzekerd omdat niet vanuit productie en aanbod wordt gepland en geproduceerd, maar vanuit consumptie en vraag. Door polyculturen als uitgangspunt te nemen wordt het mogelijk gemaakt om input en output van diverse agrarische processen op elkaar aan te sluiten.

FarmCity Heerlen verzorgt in eerste instantie de levering van duurzaam geproduceerd kwaliteitsvoedsel naar Heerlen en zijn directe omgeving. De potentiële markt voor deze producten is al aanzienlijk en zal naar verwachting de komende jaren sterk toenemen.
In tweede instantie is FarmCity Heerlen zelf het uithangbord voor Agro Nederland BV voor het op de wereldmarkt brengen van dit soort nieuwe productiesystemen. In landen als China, India, Saoedi-Arabië en Turkije bestaat hier grote belangstelling voor. Die belangstelling wordt deels ingegeven door de enorme productiepotentie en anderzijds door de extreme efficiëntie van het water en energieverbruik.

FarmCity Heerlen is onderdeel van een meeromvattend plan EcoGrow. Daartoe is een samenwerking aangegaan met Walas Concepts. Naast agrarische productie is er in het voormalige CBS kantoor ruim voldoende plaats voor andere vormen van innovatieve bedrijvigheid. Daaronder vallen uiteenlopende zaken als kleinschalige creatieve industrie, groene energie-opwekking en recreatieve en restauratieve voorzieningen.

Op 7 mei wordt het voormalig CBS gebouw overgedragen van Rijksoverheid naar de Gemeente Heerlen die het gebouw vervolgens direct gaat doorverkopen aan de ontwikkelaar Walas Concepts.

Voor meer informatie over het FarmCity concept klik hier
Wilt u meer weten over het project in Heerlen klik hier