Duurzame kweek in voormalig CBS gebouw Heerlen

Als initiator van Knooppunt Bouwen met Groen stimuleert Aldus bouwinnovatie al jarenlang de toepassing van groenvoorzieningen in, op en aan gebouwen om tot een meer gezonde en duurzame gebouwde omgeving te komen. Ook vanuit de biobased economy is groen een oplossing voor duurzame energie-, voedsel- en materiaalproductie. Er ontstaan tegenwoordig veel initiatieven om de relatie tussen groen en gebouwen  te versterken. Dat is een positieve ontwikkeling, maar hoe kan de realisatie van goede ideeën worden geconcretiseerd? Een potentieel kansrijk initiatief volgens ons is FarmCity in Heerlen!

Door de toenemende druk op landbouwgebieden, de nadelige gevolgen van overbemesting en de grote hoeveelheid m2 leegstaande kantoren, komt Nederlands eerste ‘vertical farm’ steeds dichterbij, dat grootschalige groenvoorzieningen in gebouwen impliceert.

FarmCity Heerlen is een ontwikkeling waarin een aantal ambities van innoverend Nederland gezamenlijk worden waargemaakt. Het gaat hierbij om het omvormen van het voormalige kantoor van het CBS in Heerlen tot een productielocatie voor verse agrarische producten, zoals groenten, fruit en vis.

Door in deze locatie gebruik te maken van combinaties van bestaande top-technieken die er in Nederland zijn of nu ontwikkeld worden, zal FarmCity Heerlen functioneren als etalage voor hetgeen Agro Nederland BV in zijn mars heeft.
Met name het verbruik van water en energie zal tot een absoluut minimum zijn beperkt, maar ook het gebruik van chemische gewasbescherming zal achterwege kunnen blijven.
Ook de aansluiting met de vraag naar producten in het stedelijk gebied wordt optimaal verzekerd omdat niet vanuit productie en aanbod wordt gepland en geproduceerd, maar vanuit consumptie en vraag. Door polyculturen als uitgangspunt te nemen wordt het mogelijk gemaakt om input en output van diverse agrarische processen op elkaar aan te sluiten.

FarmCity Heerlen verzorgt in eerste instantie de levering van duurzaam geproduceerd kwaliteitsvoedsel naar Heerlen en zijn directe omgeving. De potentiële markt voor deze producten is al aanzienlijk en zal naar verwachting de komende jaren sterk toenemen.
In tweede instantie is FarmCity Heerlen zelf het uithangbord voor Agro Nederland BV voor het op de wereldmarkt brengen van dit soort nieuwe productiesystemen. In landen als China, India, Saoedi-Arabië en Turkije bestaat hier grote belangstelling voor. Die belangstelling wordt deels ingegeven door de enorme productiepotentie en anderzijds door de extreme efficiëntie van het water en energieverbruik.

FarmCity Heerlen is onderdeel van een meeromvattend plan EcoGrow. Daartoe is een samenwerking aangegaan met Walas Concepts. Naast agrarische productie is er in het voormalige CBS kantoor ruim voldoende plaats voor andere vormen van innovatieve bedrijvigheid. Daaronder vallen uiteenlopende zaken als kleinschalige creatieve industrie, groene energie-opwekking en recreatieve en restauratieve voorzieningen.

Op 7 mei wordt het voormalig CBS gebouw overgedragen van Rijksoverheid naar de Gemeente Heerlen die het gebouw vervolgens direct gaat doorverkopen aan de ontwikkelaar Walas Concepts.

Voor meer informatie over het FarmCity concept klik hier
Wilt u meer weten over het project in Heerlen klik hier

Biobased architectuur op de Floriade tijdens “Groen 2012”

In Heerlen wordt de wijk van morgen gebouwd, een demonstratieproject waarin studenten en bedrijven samenwerken aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energievoorziening. Binnenkort start de bouw van de vierde woning, die volledig biobased zal zijn. Rond de woning wordt bovendien een tuin aangelegd waar de gewassen worden aangeplant die de grondstoffen leveren voor de biobased bouwmaterialen.

Symposium Groen 2012
Op woensdag 9 mei licht Ronald Roovers dit uitdagende project toe op de Floriade tijdens het programmadeel Biobased Bouwen. Vervolgens zal Atto Harsta van Aldus bouwinnovatie u door de wereld van het biobased bouwen leiden. Lees hier het artikel van Aldus over biobased architectuur. Hij zal bovendien de brug slaan tussen de agrowereld en de bouw.

Voor wie interessant?
Ondernemers uit de agrosector die kansen zien voor toepassing van hun gewassen en reststromen in bouwmaterialen en partijen uit de bouwwereld.

Wat levert het mij op?
Inspiratie en inzicht in de brug tussen de bouw en de agrosector.

Sprekers
Ronald Roovers van Hogeschool Zuyd
Atto Harsta van Aldus bouwinnovatie.

Voor meer informatie over Groen2012 in de Floriade klik hier