Met scholenbouwwaaier op weg naar goede en gezonde school

Handreiking voor de bouw en verbouw van basisscholen

Het doel van de scholenbouwwaaier is de communicatie tussen de gebruikers en de ontwerper te structureren en daarmee de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren. Door keuzes op een simpele manier in beeld te brengen heeft de gebruiker een praktisch instrument in handen om ambities in een vroeg stadium bespreekbaar te maken en helder te formuleren. Via SLD/BGG heeft Aldus bijgedragen aan deze scholenbouwwaaier en daardoor de wezenlijke integratie van daglicht- en groenaspecten in het ontwerp van scholen.

Lees hier verder