Normen voor duurzaamheid van bouwwerken: LCA

De Europese markt krijgt een uniforme bepalingsmethode voor de milieuprestaties van bouwwerken. Daarnaast komt er uniformiteit in de weergave van de milieuprestaties. Afgelopen jaren heeft de Technische Commissie ‘Sustainability of construction works’, van het Europese normalisatie-instituut CEN, hard gewerkt aan de invulling van het mandaat M 350. Dit is de opdracht van de Europese commissie aan CEN voor normalisatie op dit terrein. Begin 2012 verschijnen twee normen op dit gebied

Lees hier verder