Hoe kan duurzaam bouwen worden versneld?

Onderzoek van de TU Delft heeft uitgewezen dat de ontwikkeling van duurzaam bouwen vrij traag verloopt.  Een versnelling in duurzaam bouwen is meer dan gewenst. Er zijn verschillende belemmeringen aan te wijzen die deze versnelling tegen gaan, waaronder de focus op korte termijn, versnippering van de keten, circle of blame, maar ook een beperkte rol van overheden en belemmerende wet- en regelgeving. Naast belemmeringen zijn er natuurlijk ook diverse kansen. Aldus speelt in op deze kansen door integrale ontwerpprocessen te begeleiden en te innoveren.  Door mentaliteitsverandering en slimme product-markt-combinaties te formuleren, brengen we een versnelling teweeg.