Tijdelijk schoolgebouw ’t Steigertje

Vergroening van de tijdelijke onderwijshuisvesting Montessorischool IJburg

Vraag
De tijdelijke huisvesting voor piekopvang op Steigereiland nabij de openbare basisschool Montessori Steigereiland, is deze zomer verplaatst om zo het gevoel van veiligheid voor de school en de ouders in verband met de aanwezige hoogspanningsleidingen te vergroten. In het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is afgesproken dat het gebouw vanwege het langere gebruik door onderwijs wordt opgewaardeerd. Belangrijkste aandachtspunt hierbij was het verbeteren van het klimaat in het gebouw. Het thema groen speelt daarbij een belangrijke rol.

Aanpak
Aldus heeft namens Bouwen met Groen en Glas het ontwerpteam ondersteund in advies over bouwkundige, bouwfysische aanpassingen aan het gebouw en de verschillende mogelijkheden voor plant- en systeemkeuze in kaart gebracht en de voor- en nadelen (kosten, onderhoud, groeimogelijkheden) inzichtelijk gemaakt. Samen met de opdrachtgever, architect (Tom Joncker) en leveranciers (Hoek Hoveniers en BUKO) kon zo een optimale keuze gemaakt worden.

Resultaat
Het gebouw is voorzien van dynamische groene gevels voor extra isolatie en zonwering en er komen omringende schoolontdek/ werktuinen. De gevels veranderen met de seizoenen waardoor ze zich op natuurlijke wijze aanpassen aan de gewenste condities (bijvoorbeeld veel groen in de zomer voor zonwering, en minder groen in de winter om optimaal daglicht binnen te laten)

Het project is op 11-11-11, de dag van de duurzaamheid, feestelijk opgeleverd.