Basisschool Octopus Haren

Verder kijken dan alleen energie optimalisatie

Vraag
De Gemeente Haren heeft zijn duurzaamheidsambitie vastgelegd in de wens om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Als onderdeel van deze ambitie is Aldus gevraagd om voor het nieuwbouwproject basisschool de Octopus een stap te maken in het concretiseren van deze ambitie en het onderwerp duurzaamheid verder uit te werken en in te bedden in het ontwerp traject.

Aanpak
Aldus heeft in de Voorlopig Ontwerpfase meegedacht in het ontwerpteam om het ontwerp zo optimaal mogelijk vorm te geven op het gebied van materiaal, energie, gebruik,water en ecologie. Aan de hand van het ontwerp is een CO2 balans opgesteld en is een stappenplan gemaakt om in 2030 de balans gesloten te hebben.

Daarnaast hebben wij verder gekeken dan alleen energie. Er is meestal een grote bereidheid te investeren in energiebesparende (of opwekkende) maatregelen welke zich terugverdienen, alleen in onze optiek is een duurzaam gebouw veel meer dan alleen een energiezuinig gebouw. Maatregelen die bijdragen aan een gezonder en comfortabeler gebouw worden vaak vergeten.

Voor de school in Haren heeft Aldus inzichtelijk gemaakt dat kijkend naar de totaalkosten van een basisschool de verzuimkosten per jaar even groot zijn als de exploitatiekosten. Investeren in maatregelen welke de gezondheid van het binnenklimaat verbeteren hebben een positief effect op het verzuim en hebben een vergelijkbare impact als energiemaatregelen.

Resultaat
Er is een breed scala aan duurzame maatregelen bedacht en besproken. Een 8-tal maatregelen welke haalbaar waren binnen het ontwerp en passen binnen het stappenplan zijn door Aldus uitgewerkt in:

– voordelen,
– nadelen,
– extra kosten en opbrengsten,
– terugverdientijd