Workshop stadslandbouw en de kas van de toekomst

020 dag van stadslandbouwTijdens “de 020-dag van de stadslandbouw” op 4 april zal Aldus bouwinnovatie met Priva een workshop organiseren over de manier waarop innovatieve kleinschalige kassen kunnen bijdragen aan de businesscase voor stadslandbouw. Doelstelling daarbij is om een zo multifunctioneel mogelijke rol voor de kas op een specifieke plek te creëren. Goede ideeën en praktische voorbeelden zullen aangedragen worden ter inspiratie.

Wereldwijd zijn er steeds meer stadslandbouwinitiatieven. In Nederland komt stadslandbouw nog maar moeizaam van de grond en gaat het nog vaak om kleinschalige projecten die door vrijwilligers worden georganiseerd. Dit terwijl de maatschappelijke toegevoegde waarde van stadslandbouw steeds belangrijker wordt. Hierbij denken wij onder andere aan het stimuleren van het bewustzijn en gedragsverandering als het gaat om gezond en duurzaam voedsel, maar ook duurzame ontwikkeling van de braakliggende terreinen in en rondom de stad. Om stadslandbouw op grotere schaal en langdurig levensvatbaar te maken is het belangrijk dat wij antwoord krijgen op de vraag of voor stadslandbouw een haalbare en sluitende business case bestaat en waar de kansen liggen.

Creative City Lab organiseert op 4 april de 020-dag van de stadslandbouw waarin verschillende stadslandbouw best practises hun business case presenteren. Het doel van deze sessies is om de feiten boven tafel te krijgen en samen met u te bepalen waar de kritische succesfactoren en de kansen liggen als het gaat om stadslandbouw.

The proof of the pudding; werk mee aan de real live casus om op 4 hectare grond in Amsterdam-Noord onze eigen stadsboerderij op te zetten! 

Tijdens het innovatielab 020-stadslandbouw werken 16 topstudenten – in maart en april 2013 – aan het ontwikkelen van de business case voor een nieuw stadslandbouwinitiatief; de 020-stadsboerderij in Amsterdam-Noord. Het is de bedoeling dat het een voorbeeldproject wordt voor de stad. Stadsdeel Amsterdam-Noord en Ymere hebben hiervoor twee uitdagende locaties ter beschikking gesteld. Op de 020-dag van de stadslandbouw delen we de tussentijdse resultaten van het lab met u. Daarnaast is het een goed moment om bewoners, ondernemers en professionals directer te betrekken bij de ontwikkeling van de stadsboerderij.

Klik voor het programma: dagstadslandbouw_flyer

Locatie: Undercurrent TT Vasumweg 93 1033 SG Amsterdam-Noord
Tijden: 09:00-18:00h

Wilt u zich inschrijven? Klik dan hier!