Verduurzamen van meerjaren onderhoud bij basisscholen

Rapportage over de eerste ervaringen

De maatschappelijke druk en eisen op het gebied van duurzaamheid van (school)gebouwen zullen de komende
tijd verder toenemen. Het Frisse scholenproject van AgentschapNL stimuleert daarom energiezuinigheid en gezonde binnenmilieus in scholen.