‘Brandoverstijgend’ innoveren

De zesde editie van het Nationaal Brandveiligheidscongres 2012 vindt dit jaar op donderdag 12 april plaats in Ahoy Rotterdam. Het congres staat in het teken van de eigen verantwoordelijkheid en de daarbij behorende cultuurverandering met het oog op brandveiligheid. Het centrale thema luidt: ‘Van voorschrift naar mindset. Wanneer volgt u níet klakkeloos de voorschriften?

De setting is ook nieuw: de discussie zal voornamelijk interactief zijn en zal worden gevoerd volgens de Open Space-methode om grote groepen mensen met elkaar in discussie te brengen om bepaalde kwesties of vraagstukken te onderzoeken. Deze vraagstukken zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan vijf thema’s, waaronder ‘Duurzaamheid versus brandveiligheid’.

Interessante vragen zijn: Hoe kun je met vuur samenwerken? En hoe putten we inspiratie uit de natuur voor brandoverstijgende oplossingen?
Een bekend voorbeeld is het mechanisme van de kurkeik, isolerend inpakken van hetgeen je wilt beschermen tegen een voortrazende vuurzee. Of denk aan een cactus die voorzien is van een waterdragende laag aan het oppervlak, en op deze wijze een hoge vuur tolerantie bezit.
De natuur ziet brand in veel gevallen niet als vijand. Het vuur zorgt voor een nieuwe en voedzame bodem met allerlei mogelijkheden voor nieuw leven.
Bestaande (en in onbruik geraakte flora of onderdelen) wordt door het vuur effectief omgezet in humus en nieuwe ruimte waar de overlevers samen met de nieuwkomers bouwen aan een nieuw veelal kleurrijk evenwicht. Brand vervult een onmisbare schakel in de gesloten biologische kringloop. Er is sprake van een zeer effectieve samenwerking.
Dit scenario biedt voor de bouw geweldige kansen. Denk eens aan de 8 miljoen leegstaande kantoormeters en miljoenen onbruikgeraakte bedrijfspanden.
Deze zouden door een goede brand in één keer kunnen plaatsmaken voor nieuw duurzaam en gezond vastgoed.
Het probleem van het niet willen afwaarderen is hiermee in één keer opgelost.
Misschien is dit een iets te letterlijke vertaling van een fantastisch natuurlijk systeem, maar we moeten nadenken over andere scenario’s voor het fenomeen samenwerken met vuur. Dat is werkelijk brandoverstijgend innoveren.

Geïnteresseerd in het Nationaal Brandveiligheidscongres?
Inschrijven kan via www.sbr.nl
Meepraten kan voorafgaand en tijdens het congres, via Twitter: #nbcsbr2012