Atlas voor scholen met asbest gelanceerd

Schoolbesturen moeten binnen nu en een jaar hebben geïnventariseerd of hun schoolgebouwen, gebouwd voor 1994, asbest bevatten. Anders wil
staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) hen verplichten tot een
asbestinventarisatie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over
de voortgang van de – tot nu toe vrijwillige – inventarisatie van asbest op scholen. Ouders, schoolpersoneel en andere betrokkenen kunnen vanaf 26 januari op internet zien of ‘hun’ schoolgebouw al op de aanwezigheid van asbest onderzocht is via de astbestkaart van atlas leefomgeving.
Aldus ondersteunt dit initiatief van harte in het kader van frisse scholen.

Klik hier voor toegang tot de topografische asbestkaart