Renovatie Hoofdkantoor Jurriens

Vraag

Het bestaande bedrijfspand van Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns uit Utrecht wordt verbouwd. Aldus bouwinnovatie is gevraagd om een voorstel te doen voor een aantal onderscheidende dan wel vernieuwende duurzaamheidsmaatregelen voor het ontwerp van de eigen huisvesting, in overleg en nauwe samenwerking met de architect Jan Bakers.

Aanpak
Op basis van een analyse van het plan heeft Aldus een aantal kansrijke innovatieve duurzaamheidsmaatregelen geformuleerd, die passen binnen de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden van zowel duurzaamheidsstrategie als het ontwerp.

De door Aldus voorgestelde maatregelen beslaan het gehele duurzaamheidsspectrum op drie niveaus: Gebied, Gebouw en Gebruik(ers). Hierbij komende de volgende zaken aan bod:
› Management
› Gezondheid
› Energie
› Transport
› Water
› Materialen
› Afval
› Landgebruik & ecologie
› Vervuiling

In de uitwerking is een indicatie geven van de effecten van de maatregelen, zoals bijvoorbeeld de verwachte energiebesparing en een bijdrage aan het comfort en de gezondheid van de gebruiker.
De geselecteerde voorstellen zijn vervolgens dieper uitgewerkt en tot slot gepresenteerd aan opdrachtgever en architect.

Resultaat
De voorgestelde duurzaamheidmaatregelen zorgen voor:
› Een verdere verhoging van het (zichtbare) duurzaamheidskarakter van de eigen huisvesting van Jurriëns,
› Optimalisatie van de werkomstandigheden (vitaliteit van het gebouw en de medewerkers),
› Verlaging van de exploitatiekosten (door verdere verlaging van het energieverbruik, water, warmte/koude),
› Communicatie van de nieuwe duurzame identiteit van het aannemingsbedrijf Jurriëns,
› Een verbetering van de score betreffende het geselecteerde duurzaamheidslabel (GPR gebouw – U)

Advertenties