Rechtbank Zwolle

Een bijzonder gebouw waar daglicht centraal staat

Vraag
Aldus is gevraagd in samenwerking met architectenbureau Hootsmans, een aantal innovatieve duurzaamheidsmaatregelen te bedenken voor de renovatie en nieuwbouw van de rechtbank te Zwolle.

Aanpak
Op basis van een globaal onderzoek van het ontwerp en in overleg met de opdrachtgever is besloten het onderwerp daglicht een centrale plek in deze opdracht te geven. Dit thema is vervolgens op verschillende manieren uitgewerkt. In enkele gevallen wordt daglicht vooral als middel aangegrepen om te besparen op kunstlicht. Daarnaast (en deels overlappend) speelt het belang van daglicht voor de gezondheid van werknemers een belangrijke rol. Tenslotte zijn er situaties waarbij daglicht primair als bron van hinder gezien wordt. Hierbij ligt voor Aldus de nadruk op dynamische oplossingen die de hinder wegnemen, zonder de zon continu weg te nemen. Elk van deze aspecten zijn onderzocht binnen de context van het ontwerp. Maatregelen worden voorgesteld op basis van bestaande producten en innovatieve oplossingen. Om de besluitvorming hierover te bevorderen wordt direct duidelijkheid verschaft over producten, leveranciers en prijzen. Een conceptontwerp, van deze oplossingen is aan het bouwteam gepresenteerd.

Resultaat
Op korte termijn wordt besloten welke maatregelen en producten zullen worden uitontwikkeld voor toepassing in de rechtbank. Wij zijn overtuigd van de implementatie van enkele zichtbare en onzichtbare maatregelen die een positieve bijdrage zullen leveren aan de duurzaamheid van deze rechtbank.