Prijsvraag Station Sloterdijk

Architectuur als belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie

Vraag

In 2011 heeft de Stichting Living Daylights (SLD) het verzoek gekregen voor een ontwerpadvies om zonnewarmte, daglicht en groen integraal in het ontwerp van een nieuwe Station Sloterdijk te verankereren. Het ontwerp betreft een prijsvraag waarbij een gerenommeerd (spoors) ingenieursbureau en een vooraanstaand architectenbureau samen aan werken.

Aanpak
Door Aldus bouwinnovatie is een simulatie van de daglichttoetreding gemaakt van het voorlopige ontwerp met behulp van de software ‘Daylight Visualizer’. Op basis van de uitkomsten van de simulatie hebben wij voorstellen geformuleerd t.b.v. het verbeteren van de daglichttoetreding op de relatief donkere plekken in het ontwerp.

Resultaat
Voor het niveau van de stationshal en het niveau van de perrons is zodoende onderzocht wat voor daglichtfactor behaald werd. Doel hiervan was te onderzoeken in hoeverre de betreffende ruimten gezonde en comfortabele verblijfsgebieden vormen en in hoeverre het mogelijk is daglicht bij de perrons te krijgen.

Op basis van deze studie zijn de volgende aandachtspunten meegenomen in het ontwerp:
› Oververhitting stationshal
› Grote donkere vlek perrons
› Daglichtfactor loopt heel snel terug rondom openingen
› Lichtspreiding op perrons kan beter
› Grote overgang van perrons, onder trambaan naar stationshal