Prijsvraag Noorderpoort College

Een BREAAM Very Good schoolontwerp

Vraag
Het Noorderpoort college te Stadskanaal heeft bepaald dat haar oude pand niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet en besloten een nieuw gebouw op een nieuwe locatie te betrekken.
In een prijsvraag aan architecten is gevraagd een ontwerp in te dienen voor de nieuwe school gelegen in een groene omgeving aan een sportcomplex.
De school dient multi-functioneel te zijn en heeft een hoge duurzaamheidsambitie, uitgedrukt in een BREEAM score “Very Good”.
Aldus heeft Team 4 architecten uit Groningen in deze competitie geadviseerd bij de totstandkoming van een duurzaam ontwerp.

Aanpak
Een duurzaam gebouw begint bij een slim ontwerp. Met Team 4 architecten hebben we gezocht naar mogelijkheden om een compact gebouw te maken dat maximaal profiteert van de aanwezige natuurlijke hulpbronnen en haar omgeving.
Met het bureau zijn een aantal duurzame thema’s geformuleerd op basis waarvan het ontwerp vormgegeven werd. Het volgende ontwerpmotto voor dit project werd daarbij leidend: Energie uit licht, groen en water!
Aldus heeft Team 4 begeleid bij het maken van een planologisch ontwerp waarin deze uitgangspunten tot hun recht kwamen. Daarvoor hebben we specialistische kennis ingebracht van duurzame en innovatieve maatregelen, die het gebouw een onderscheidend duurzaam karakter zou verschaffen ten gunste van haar gebruikers.
De BREAAM methodiek is als hulpmiddel gebruikt om alle duurzaamheidsaspecten te waarderen, te prioretiseren en te toetsen.

Resultaat
Het integrale ontwerpproces met Team 4 architecten heeft geleid tot een schoolgebouwontwerp met een BREAAM score van 86 credits (Very Good).
De lay-out en oriëntatie van het gebouw en de gevels is geoptimaliseerd ten behoeve van maximale daglichttoetreding (weinig kunstlicht) bij minimale hinder en oververhitting.
Toepassing van groen is toegepast in en rond het gebouw ter bevordering van het binnenklimaat en als natuurlijke zonwering.
Gebruik van water hebben we ingezet als functioneel element in het landschap, hemelwater is ingezet voor nuttig gebruik en er zijn watergebaseerde installatieprincipes ontwikkeld.
Het installatieconcept bestaat uit een WKO met betonkernactivering, met wintertuinen voor natuurlijke ventilatie (zonneschoorsteen), met een energieleverend atriumdak volledig van glas en met warmtewisselaars (lucht/water).
De compacte vorm van het gebouw met het grote en lichte atrium, de wintertuinen en de grote hoeveelheid planten zijn vooral opvallend in het ontwerp van Team 4.
Ondanks dit mooie en duurzame resultaat is de prijsvraag gewonnen door Mecanoo. De ontwerpsessie heeft Team 4 veel nieuwe inzichten verschaft over duurzaamheid en duurzame integrale ontwerpprocessen.