Parnassia Healing Environment

Een gebouw dat optimaal bijdraagt aan het welbevinden van de patiënt

Vraag
De ParnassiaBavo Groep heeft als grote landelijke zorginstantie op het gebied van psychiatrie de ambitie ‘aangename’ gebouwen voor haar patiënten en medewerkers te realiseren, die optimaal bijdragen aan het welbevinden van de patiënt. Dit doet zij door te streven naar een healing environment waarin de toepassing van daglicht een belangrijke plaats inneemt. Via Stichting Living Daylights is Aldus gevraagd te adviseren hoe de inzet van daglicht hierin vorm zou kunnen krijgen, en hoe de ambities met betrekking tot de daglicht en verlichting van de gebouwen opgenomen kunnen worden in het Programma van Eisen voor de nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen.

Aanpak
Om het gebruik van licht goed op te kunnen nemen in het Programma van Eisen (PvE) is het belangrijk een goed beeld te hebben van wat een zorginstelling met de inzet van daglicht wil bereiken. Dit is gebeurt tijdens een workshop waarbij samen met de deelnemers van de ParnassiaBavo Groep een aantal vragen als ‘waarom aandacht voor licht?’, ‘waar komt deze behoefte vandaan?’ en ‘wat verwacht de zorginstelling van de inzet van licht?’ zijn behandeld. Aan de hand van de ambitiematrix zijn een achttal onderwerpen welke de verschillende aspecten van daglicht behandelen gewogen en besproken en zijn typische situaties voor Parnassia Bavo onderzocht om een zo breed mogelijke invulling van de ambitie te garanderen.

Resultaat
De resultaten van deze workshop zijn uitgewerkt in een concrete en meetbare omschrijving van de acht onderwerpen en typische situaties welke als bouwstenen dienen voor het onderdeel licht in het PvE. De omschrijvingen zijn gerelateerd aan definities welke ook in het Bouwbesluit en NEN normering gebruikt worden en daarmee dus concreet en toetsbaar. Wij kijken uit naar het eerste project dat ParnassiaBavo volgens deze standaard zal realiseren.