Ouderenwoningen Derde Fase

Vraag
In Zutphen is sinds enkele jaren een groep zestig plussers actief om ten noorden van het station een duurzaam bouwproject te realiseren voor circa 110 gestapelde woningen. Dit project ook wel bekend als ‘De Derde Fase’ wordt volgens particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd. Aldus heeft de initiatiefgroep bestaande uit verschillende subgroepen begeleid om thema’s als energie en ventilatie, licht en groenvoorzieningen concreet uit te werken in een aantal kansrijke concepten (geïnspireerd door het Active House concept) op basis waarvan een overwogen keuze gemaakt kon worden voor duurzame maatregelen. De maatregelen zijn vervolgens vertaald naar het Programma van Eisen en dienen als startpunt voor de Architecten.

Aanpak
Tijdens een workshop heeft Aldus het brede spectrum aan duurzame kansen en maatregelen thematisch verwoord en toegelicht aan de hand van inspirerende beelden. Hieruit zijn wensen en prioriteiten van de gebruikers geconcludeerd welke na de workshop zijn uitgewerkt in concrete concepten, gekoppeld aan een businesscase. Per concept zijn de volgende onderdelen uitgewerkt:

  • Algemene beschrijving met kenmerken en eventueel voorbeelden uit praktijk
  • Voor- en nadelen
  • Kosten en opbrengsten eventuele mogelijkheden tot terugverdienen)
  • Relatie met andere onderwerpen (bijvoorbeeld epc)

Op basis van de uitgewerkte concepten is samen met de groep een overwogen en onderbouwde keuze gemaakt welke concepten haalbaar zijn binnen de kaders van het project.

Resultaat
De gepresenteerde duurzame kansen en maatregelen en de uitgewerkte concepten hebben de initiatiefgroep een duidelijk inzicht en overzicht gegeven in de aspecten die belangrijk worden gevonden, inclusief het bijbehorende kostenplaatje.
Daarnaast bevatte de presentaties een aantal eye-openers. Deelnemer Herman Feberwee voegde hier aan toe:

“Iets wat me trof in de presentatie van Aldus is het spel met daglicht en hoe belangrijk dat is voor, met name, de oudere mens. Zo lang mogelijk kunnen genieten van het daglicht in het voor- en najaar is dan ook iets wat zeker in het ontwerp moet terugkomen. Dat zou bijv. kunnen in de vorm van een gemeenschappelijke kas van enkelglas in de binnentuin.”

De initiatiefgroep hoopt met advies en begeleiding van Aldus iets te kunnen realiseren waar de toekomstige bewoners met veel plezier zullen wonen en dat trend wordt gezet voor betere woonvoorzieningen voor ouderen, een groep die tenslotte flink gaat toenemen. Als we er in slagen om woonruimten te creëren die door het groen en licht de ouderen veel meer levenslust kunnen brengen dan met de gebruikelijke bouwwijze, dan hebben we een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de kwaliteit van leven.