De Oskomera renovatiegevel

Vraag
Met diverse partijen waaronder Oskomera en Aldus is een gevelconcept ontwikkeld voor toepassing in de renovatie- en herontwikkelingsmarkt. De gedachte is dat het aanpassen van de schil van een gebouw leegstaande en onverhuurbare ruimten kan transformeren in vitaliserende en comfortabele gebruiksruimten. In het concept zijn onder andere aspecten verwerkt als het gebruik maken van de volledige bouwkundige hoogte van bouwlagen, decentraal klimatiseren en het inpassen van te openen ramen. Na de ontwikkeling van het concept is door Aldus bouwinnovatie een strategische markttoetsing uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre de gekozen uitgangspunten aansluiten bij de wensen van de markt. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is het concept aangescherpt en is bepaald welke aspecten nog nader onderzocht dienen te worden. Er zijn bovendien contacten gelegd met diverse partijen die interesse getoond hebben in samenwerking bij het doorontwikkelen van het concept tot een concreet product.

Aanbod
tekst

Resultaat
tekst

Advertenties