Ministerie LNV/EZ

Zoeken naar duurzame oplossingen in de brede zin

Vraag
Coördinatie bij het zoeken naar extra duurzaamheidsmaatregelen voor de renovatie van het gebouw wat het ministerie van LNV en EZ gaat huisvesten.

Aanpak
Het monumentale pand waar het ministerie van LNV gehuisvest is wordt naar ontwerp van architectenbureau Dam&partners gerenoveerd. Tijdens deze renovatie zijn duurzaamheidsmaatregelen genomen, met name om de energetische prestaties van het gebouw uit 1956 te verbeteren. De vraag aan Aldus was om te helpen bij het zoeken naar duurzame oplossingen in de bredere zin van het woord. In een aantal sessies is met alle betrokken specialisten op creatieve wijze gezocht naar aanvullende maatregelen. In een proces van brainstormen, uitwerken en presenteren heeft Aldus de rol van inspirator, moderator en mede-onderzoeker op zich genomen.

Resultaat
Aldus heeft door middel van presentaties en schriftelijke communicatie op overtuigende en positieve wijze het aspect duurzaamheid opnieuw op de kaart gezet. In enkele maanden is de stap gezet van het onderzoeken van duurzaamheid in de volle breedte naar het voorstellen van heel concrete duurzaamheidsmaatregelen.