Helend licht Meander MC

Een gezonde en comfortabele omgeving voor zowel patiënten als personeel

Vraag
Bij de nieuwbouw streeft het Meander Medisch Centrum naar een gezonde en comfortabele omgeving voor zowel patiënten als personeel. Het genezingsproces blijkt positief beïnvloed te kunnen worden door de omgeving, waarin de patiënt verkeert. Werknemers zullen in een comfortabele omgeving beter presteren en meer tevreden zijn. Architect en ziekenhuis onderkennen de bijdrage, die daglicht hieraan kan leveren.

Namens Stichting Living Daylights (SLD) heeft Aldus de vraag gekregen om over een gezonde toepassing van daglicht en kunstlicht te adviseren.

Aanpak
De daglichtsituatie in het ontwerp van Atelier PRO is tijdens de beginfase door SLD beoordeeld waarbij concrete tips zijn gegeven om gebruik van daglicht te optimaliseren.

Tijdens de uitwerking van het ontwerp heeft SLD advies gegeven over de integratie van dag- en kunstlicht en een definitieve controle of afgesproken doelstellingen binnen het onderliggende ontwerp behaald zijn. Daarnaast heeft SLD de taakgroep ondersteund en begeleid bij het beoordelen van het verlichtingsplan.

Resultaat
SLD heeft hiervoor een daglichtmatrix opgesteld waarin de eisen voor dag- en kustlicht zijn weergegeven en waaraan het ontwerp getoetst is vanuit de ambitie een gezonde en comfortabele omgeving voor zowel patiënten als personeel te realiseren.