Focus on PV

Energieleverend daglichtsysteem voor glasdaken

Vraag
Recentelijk is er door Wageningen University & Researchcentre (WUR) en Technokas/Bode project- en ingenieursbureau een nieuw energiesysteem ontwikkeld voor in tuinbouwkassen.
Het principe achter dit systeem is het scheiden van direct en diffuus zonlicht (mbv Fresnel lenzen tussen dubbel glas) waarbij het directe licht wordt geconcentreerd op een collector en aangewend voor de productie van energie. Het diffuse licht blijft nog steeds als daglicht de ruimte binnenkomen.
Hetzelfde principe biedt volgens ons potentie in de Burgerlijke & Utiliteits (B&U)bouw waar grote glasoverkapte ruimtes een steeds belangrijker rol innemen. Gedacht moet worden aan atria, passages, grote serres, winkelcentra, maar ook grote transparante overkappingen voor stations en perrons, beurshallen, vertrekhallen,hangars, stadia, etc. Aldus Bouwinnovatie heeft het initiatief genomen om de haalbaarheid van dit systeem te onderzoeken voor de B&U bouw en een ‘technologytransfer’ te faciliteren. Voor dit onderzoek is een subsidie toegekend door AgentschapNL.

Aanpak
In de eerste fase van het onderzoek heeft Aldus de propositie van het nieuwe systeem helder in kaart gebracht en presentabel gemaakt. Deze propositie is aan een 40 tal architecten- en ingenieursbureaus voorgelegd ter becommentariëring.
Vanuit de bijzonder positieve en constructieve reacties uit de markt is het systeem verder technisch onderzocht op de toepassing in de B&U bouw. Vervolgens heeft Aldus een marktpartij gezocht die deze techniek wil adopteren ter vercommercialisering in de bouw.
Hiertoe is de firma Brakel Atmos uit Uden bereid gevonden, welke zich heeft aangesloten bij het onderzoek. Er is een consortium gevormd tussen vier partijen om deze technology transfer te verwezenlijken. Momenteel wordt naar concrete opdrachten gezocht voor toepassing en uitontwikkeling van “Focus on PV”.

Resultaat
Uit het onderzoek is gebleken:
› Het systeem laat diffuus zonlicht door, met hoge en comfortabele lichtopbrengst ten gunste van het binnenklimaat
› Focus on PV weert direct ligt door het om te zetten in nuttige energie in de vorm van elektriciteit en/ of warmte
› Opbrengst 30kwh elektrisch + 150kwh thermisch per jaar per m2
› Het systeem biedt vrijwel onbelemmerd doorzicht naar de hemelkoepel
› Het is een oplossing voor dynamische zonwering afhankelijk van de variabele verhouding tussen direct en diffuus licht (veel zonwering in de zomer, weinig in de winter)
› Het reduceert piekbelasting van de koelinstallatie, deze kan dus kleiner gedimensioneerd worden.
› Het biedt de mogelijkheid om daglicht en zonnewarmte boven energieproductie te verkiezen doordat de collector uit de focus bewogen kan worden. Zo komt ook het directe licht als daglicht binnen.
› Het systeem heeft een collector die vervangbaar is waardoor het systeem flexibel is. De eindgebruiker hoeft daarom niet bang te zijn voor een sterk verouderd systeem in de toekomst.
› Focus on PV is in potentie goedkoper dan semi-transparant PV en heeft een kortere terugverdientijd
› Belangrijk succesfactor voor toepassing is het nuttige gebruik van de thermische opbrengst, waardoor de terugverdientijd verkort kan worden tot 20 jaar
› De potentie is hiermee overduidelijk aangetoond. De haalbaarheid is projectafhankelijk en hangt verder af van de doorontwikkeling van het systeem, waaraan Aldus als innovatiemanager zal bijdragen.