Evaluatie Agrodome Wageningen

agrodome2010-5

Vraag
In Wageningen is in 2008 het project Agrodome gerealiseerd; 4 woningen met een maximale inzet van natuurlijke bouwmaterialen. Doel van het Agrodome project voor de Gemeente Wageningen (één van ondersteunende en financierende partijen) was om daarmee het gebruik van biobased bouwmaterialen binnen de Wageningse invloedsfeer te bevorderen. Het is een middel om het indirecte energieverbruik binnen de gemeentegrenzen te verlagen om daarmee de klimaatdoelstellingen (neutraal in 2030) te realiseren. Bij de Gemeente leeft sterk de vooronderstelling dat het Agrodome project aan het verlagen van het indirecte energieverbruik binnen de bouw geen of slechts een hele minimale bijdrage heeft geleverd. Het verwachtte stimulerende effect lijkt te zijn uitgebleven.

Voordat de Gemeente die conclusie definitief trekt wil ze een onafhankelijk onderzoek door Aldus laten uitvoeren om het werkelijk effect en de bijdrage van Agrodome boven tafel te krijgen.

Aanpak
Aldus heeft de bij het project betrokken partijen geïnterviewd om hun ervaringen te kunnen vertalen naar lessons learned.

Vervolgens is het Agrodome project vergeleken met een standaard energiezuinig woningbouwproject met behulp van duurzaamheidstool GPR-Gebouw en GPR Bouwbesluit om te kijken of het gebruik van Biobased materialen van invloed is op de GPR score.

Op basis van de uitkomsten zijn aanbevelingen gedaan hoe Wageningen het toepassen van Biobased materialen kan stimuleren.

Resultaat
Uit de uitkomst van de interviews bleek dat zowel de betrokken partijen als de bewoners enthousiast zijn over het resultaat en de principes van biobased bouwen. Toch heeft het voor de meeste partijen niet tot een spin-off geleid. Als belangrijkste reden wordt het prijsverschil en experimentele karakter genoemd (onbekend maakt onbemind) genoemd en de beperkte keuzes bij leveranciers waardoor producten vaak lastig op de juiste tijd te leveren zijn.

Ook het gebruik van duurzaamheidstool GPR-Gebouw en GPR-Bouwbesluit zorgt er niet voor dat biobased bouwen gestimuleerd wordt. De invloed op de score is minimaal en soms zelfs negatief. Dit komt voor een deel door de onderliggende geharmoniseerde Nederlandse Milieudatabase, waar biobased principes zoals houtskeletbouw niet goed in scoren. Ook zijn veel producten niet opgenomen in de database, door hun experimentele karakter.

Onze conclusie is dat de Gemeente Wageningen de toepassing van biobased materialen het beste kan stimuleren door te focussen op de gezondheidsvoordelen van biobased materialen (luchtzuivering, luchtvochtigheid, beperkte of geen uitstoot chemicaliën) en door het toepassen van biobased principes en materialen te stimuleren in eigen projecten door dit te formuleren in uitvragen bij aanbestedingen. Concreet kan dit meegenomen worden bij de aanbesteding voor het nieuwe Gemeentehuis en nieuwbouw- en renovatieprojecten voor schoolgebouwen (hierbij is ook de educatieve naar leerlingen van belang)

balkon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s