Eetbare binnentuin Tolsteeg

Tolsteeg demonstreert de meerwaarde van stadslandbouw

Vraag
Aldus en Bouwen met Groen en Glas zijn benaderd door de Stichting Stadslandbouw Utrecht om een bijdrage te leveren aan het project ‘een eetbare binnentuin in Woonzorgcentrum Tolsteeg’

In opdracht van gebouweigenaar woningcorporatie Portaal en de huurder van het pand ouderenzorginstelling AxionContinu wordt gekeken naar het inzetten van productief groen (de verbouw van klein groente en fruit) in openbare ruimte die onder druk staat en/of iets extra’s kan gebruiken. Dit brengt mensen naar buiten en stimuleert onderling contact in de buurt. De meerwaarde van stadslandbouw ten opzichte van kijkgroen is dat je een sterke persoonlijke betrokkenheid met de omgeving kunt creëren en de herkomst van voedsel zichtbaar maakt, wat weer bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Daarnaast stimuleert het de bedrijvigheid op macro economisch niveau (bijvoorbeeld door de lokale verkoop van groente en fruit), waarmee knelpunten in de openbare ruimte veranderen in kansen voor een florerende wijk.

Aanpak
Het atrium van het zorggebouw dient als gemeenschappelijke binnenruimte van de aanleunwoningen en wordt nu alleen gebruikt als ontsluiting van de woningen. De ruimte is kaal en stenig, maar biedt mogelijkheden voor een prachtige binnentuin met productief groen en intieme zitjes, een ruimte die uitnodigt tot activiteit en ontmoeting. In aanvulling hierop zal ook rond het complex gekeken worden naar plekken voor moestuinen, dit gebeurt in overleg met de wijk en omliggende scholen (rol onderhoud).

Deze verweving van groen en glas met een bestaand gebouw is een uitgelezen kans om de uitkomsten en kennis uit het onderzoek Groen Licht voor de Ouderenzorg in de praktijk te brengen. Samen met de TU Delft (Studio Logee), Gemeente Utrecht en Stichting Stadslandbouw leveren wij een concrete bijdrage aan de bouwkundige, constructieve, kostentechnische en bouwfysische inpassing van de door Studio Logee bedachte concepten voor de ruimte. Ook geven wij advies over daglicht in het atrium in relatie tot de plantkeuze.

Resultaat
Het realiseren van een van de concepten met als doel het vergroten van de belevingswereld van ouderen in het complex, en kijken of de interactie met de wijk vergroot kan worden. Nu is het complex redelijk geïsoleerd, terwijl het een onderdeel van de wijk zou kunnen zijn, met alle commerciële en sociale mogelijkheden als gevolg wat kan leiden tot een kwalitatief betere leefomgeving, positief kan bijdragen aan de gezondheid van ouderen en economisch rendabel is voor de opdrachtgever.

In 2013 is een start gemaakt met het plaatsen van diverse proefopstellingen verspreid door het atrium om te onderzoeken welke planten het beste aanslaan in de ruimte (door de vorm van het atrium komt weinig daglicht in de ruimte. Daarnaast schommelt de temperatuur door het jaar tussen de 5 en 25 graden) In 2014 kan dan een definitieve keuze en ontwerp gemaakt worden.