Brede school Houthaven

Een frisse school (klasse A) met EPC = 0!


Vraag
Architectenbureau Marlies Rohmer heeft de architectuur aanbesteding voor brede school De Houtverbinding verkregen. De Gemeente Amsterdam (stadsdeel Westerpark) heeft een programma van eisen opgesteld voor de brede school met onderdelen “Duurzaam bouwen” en “Frisse school”. In deze paragraven wordt verwezen naar het Bouwbesluit, de energievisie voor de Houthaven, Frisse scholen door Senter Novem en PvE voor klimaatneutrale nieuwbouw van scholen in Amsterdam door Klimaatbureau Amsterdam. Het eerste permanente (en gemeenteleijke) gebouw van de nieuwe klimaatneutrale wijk moet het goede voorbeeld geven op gebied van duurzaamheid!

Aanpak
Als eerste heeft Aldus duidelijkheid verschaft over de gehanteerde definities. Vervolgens hebben we een gedetailleerde duurzaamheidsambitie opgesteld waaraan het ontwerp en de uitvoering getoetst kon worden. Alle wensen van stakeholders zijn daarin afgewogen en  gerelateerd aan het beschikbare budget.
In het ontwerpteam heeft Aldus de keuzes voor integrale duurzaamheidsmaatregelen gecoördineerd zodat er een optimale balans ontstond. Waar mogelijk zijn er prestatie-eisen geformuleerd waarvoor we in iedere ontwerpfase ideeën aandroegen en controle uitoefenden. Ook hebben we voor borging van deze eisen in het bestek gezorgd.
Tijdens de bouw heeft Aldus controles uitgevoerd op duurzaamheidsaspecten, omdat de uitvoering van grote invloed is op de prestaties.
Tijdens de gebruiksfase willen we de duurzaamheid continu monitoren om lering te trekken, bewustzijn te vergroten en verbeteringen uit te kunnen voeren.

Resultaat
Het proces heeft geleid tot één van de meest duurzame schoolgebouwen van het land: frisse school klasse A en klimaatneutraal (conform definitie van Amsterdam); de gebouw gebonden energie wordt gecompenseerd (EPC=0). De integrale set aan duurzaamheidsmaatregelen is te uitgebreid om hier kort te beschrijven, maar deze lichten we graag toe!
Het gebruik in de praktijk zal via monitoring uitwijzen of de school aan deze hoge eisen voldoet. De voortekenen zijn goed! Lees voor onze ervaringen en resultaten onderstaande artikelen en krijg vast een impressie via onderstaande video van RVO.

Blogartikelen
Lessen van een klimaatneutrale en frisse school, deel 1 (30-08-2012)
Lessen van een klimaatneutrale en frisse school, deel 2 (10-09-2012)
Klimaatneutrale bredeschool Houthaven in gebruik (16-10-2014)